Граффити по Футураме

Прошу прощенья за качество фоток, снималось на телефон :(

Posted on June 4, 2010 at 12:51 · Permalink
In: Фото